Проекти

Българско неделно училище „Слово“, Аликанте е признато от българското Министерство на образованието и науката

Проектът на училището беше одобрен от българското Министерство на образованието и науката и то е вече в Списъка на българските неделни училища в чужбина по ПМС № 334/08.12.2011 г. To e член и на Асоциацията на българските училища в чужбина.