EЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

                                  УРОЦИТЕ НА ПРОСВЕТА

Издателство"Просвета"е лидер у нас в създаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература вече почти 70 години. То е първото издателство, което предложи на българските преподаватели електронен вариант на учебниците. В тях са вложени най-новите постижения на педагогическата мисъл, на науката и методиката, поднесени достъпно съобразно възрастта на учениците. 

  Предлагаме нов вариант на електронно обучение съвместно с платформата "Енвижън". За учителите се предоставят заедно с уроците и придружителни работни листове и методически  указания, разработени от едни от най-добрите учители с помощта на редакторите на "Просвета"